Latvijas Jauno Ārstu Asociācija

ir sabiedriska organizācija, kas apvieno dažādu specialitāšu jaunos ārstus, dibināta 2003. gadā

Mūsu uzdevums ir nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību, kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās organizācijās. Veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu pilnveidošanu, sniegt vispusīgu palīdzību jauno ārstu problēmu risināšanā

LJĀA ir demokrātiska, konstruktīva un uz godīguma principiem balstīta organizācija ar savu neatkarīgu viedokli

Valde

Artūrs Šilovs
Valdes Priekšsēdētājs
Radioloģija, RAKUS
Jānis Vētra
Valdes Loceklis
Neiroloģija, PSKUS
Anna Klēšmite-Blūma
Valdes Loceklis
Anestezioloģija un reanimatoloģija, PSKUS
Pauls Sīlis
Valdes Loceklis
Bērnu kardioloģija, BKUS
Katrīna Priede
Valdes Loceklis
Ģimenes medicīna, Siguldas slimnīca
Sandra Lediņa
Valdes Loceklis
Terapeitiskā radioloģija, Siguldas slimnīca
Māris Lapšovs
Valdes Loceklis
Kardioloģija, PSKUS

LJĀA specialitāšu pārstāvji

Specialitāte
Pārstāvis
Anestezioloģija un reanimatoloģija
Anna Junga
Bērnu neiroloģija
Signe Šetlere
Dermatoveneroloģija
Gerda Pētersone
Diagnostiskā radioloģija
Andrejs Mundeciems
Nauris Zdanovskis
Sergejs Pavlovičs
Endokrinoloģija
Lelde Krūzmane
Fizikālās un rehabilitācijas medicīna
Dainis Kalnačs
Gastroenteroloģija
Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrības pārstāvji
Ģimenes medicīna
Jelizaveta Aleksejeva
Linda Šīrone
Ginekoloģija
Jurģis Vītols
Anita Ungure
Internā medicīna
Baiba Laiko
Kardioloģija
Mairita Mažule
Elizabete Tērauda
Ķirurģija
Evita Saukāne
Laboratorijas ārsti
Jānis Meisters
Neatliekamās medicīnas ārsti
Jevgēnijs Kravčuks
Nefroloģija
Ieva Muižniece
Kārlis Rācenis
Neiroķirurģija
Dace Dimante
Neiroloģija
Ieva Glāzere
Oftalmoloģija
Sandra Kudiņa
Otorinolaringoloģija
Alise Adoviča
Pediatrija/ bērnu kardioloģija
Luīze Auziņa
Pediatrija/ bērnu onkoloģija
Anna Valaine
Pneimonoloģija
Diāna Ērgle
Psihiatrija
Olga Sidorova
Sporta medicīna
Laila Ušacka
Traumatoloģija
Kristaps Blūms
Uroloģija
Juris Jansons

Mūsu atbalstītāji

Kontaktinformācija

LATVIJAS JAUNO ĀRSTU ASOCIĀCIJA S/O

Reģ. Nr. 40008073036

Swedbank HABALV22

LV64HABA0551005558323

Adrese: Rīgā, Skolas iela 3, LV-1000

e-pasts: ljaa@ljaa.lv